Sími 441 5700 / 840 2681

Lög foreldrafélagsins

Lög foreldrafélagsins

Lög Foreldrafélags Kópasteins
1. gr.
Félagið heitir Foreldrafélag Kópasteins.
2.gr.
Félagsaðild eiga allir foreldrar/forráðamenn barna við leikskólann Kópastein.
3. gr.
Félagið er samstarfsvettvangur foreldra/forráðamanna sem eiga börn á leikskólanum.
Markmið félagsins er að:
• stuðla að velferð barnanna og leggja hagsmunum þeirra lið
• efla og tryggja gott samstarf foreldra og starfsfólks leikskólans
• styðja heimili og leikskóla við að skapa börnunum góð uppeldis‐ og þroskaskilyrði
4. gr.
Stjórn félagsins er skipuð fimm félagsmönnum þ.e. formanni, gjaldkera, ritara og tveimur
meðstjórnendum. Kosning til stjórnar félagsins fer fram á aðalfundi. Í stjórn félagsins eru
foreldrar af hverri deild leikskólans auk eins leikskólakennara sem er tengiliður félagsins við
leikskólann. Æskilegt er að hver fulltrúi sitji tvö ár í senn. Aldrei skulu fleiri en þrír ganga úr
stjórn í einu. Formaður boðar stjórnarmenn á stjórnarfundi þegar þurfa þykir, þó ekki
sjaldnar en mánaðarlega. Í upphafi skólaárs er ákveðinn reglulegur fundartími stjórnar.
Dagleg umsjón félagsins annast stjórn félagsins.
5. gr.
Aðalfundur er haldinn einu sinni á ári, fyrir lok september. Fundir foreldrafélagsins eru opnir
öllum félagsmönnum.
Á aðalfundi fara fram venjuleg aðalfundarstörf. Þar skal taka eftirfarandi fyrir:
1. Skýrsla stjórnar þar sem farið er yfir helstu viðburði liðins starfsárs.
2. Ársreikningar félagsins lagðir fram til samþykktar.
3. Tillaga stjórnar um áherslur á næsta starfsári.
4. Kosning nýrrar stjórnar.
5. Félagsgjald ákveðið með tilliti til áherslna fyrir næsta starfsár.
6. Önnur mál.
6. gr.
Félagsgjald skal innheimt einu sinni á ári, fyrir hvert barn. Aðalfundur ákveður
fjárhæð félagsgjalds. Leggist félagið niður gengur sjóður félagsins til leikfangakaupa fyrir
leikskólann.
7. gr.
Rekstrarafgangi af starfsemi félagsins skal varið í lok skólaárs til uppákomna eða fræðslu til
foreldra/forráðamanna og barna við leikskólann.
8. gr.
Lögum þessum má breyta á aðalfundum. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á
aðalfundi. Breytingartillögur skulu boðaðar í fundarboði.
Kópavogur, 15. september 2011
F.h. stjórnar Foreldrafélag Kópasteins
Guðrún Ásta Magnúsdóttir formaður
Svava Björk Jónasdóttir gjaldkeri
Þórunn Ragnarsdóttir ritari
Sofie Isuls meðstjórnandi
Guðdís Guðjónsdóttir meðstjórnandi f.h. leikskólansÞetta vefsvæði byggir á Eplica